Nová "konopná vyhláška" vstupuje
v platnost 17. října 2015

Vyhláška č. 236/2015, částka 98 Sb.: "O stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití"

Rok a tři měsíce poté, co Odborná skupina pro uvedení léčebného konopí do medicínské praxe, pracující při Úřadu vlády, předala návrh vyhlášky Ministerstvu zdravotnictví ČR coby věcně příslušnému resortu, byla vyhláška zveřejněna 17.9. jako č. 236/2015 Sb. v částce 98.
Z podnětu Státního ústavu pro kontrolu léčiv do něj byla na poslední chvíli vložena měsíční legisvakance, v platnost tedy vstoupí až 17. 10. 2015.

Vyhláška opravuje nejhorší věcné chyby a omezení, která odporovala zásadám medicíny založené na důkazech (EBM), jak je do předchozí vyhlášky v roce 2013 navzdory rozsáhlým připomínkám odborné obce i ministerstev a odborných orgánů vlády vložilo Ministerstvo zdravotnictví ČR pod tehdejším vedením Leoše Hegera (TOP 09).

Měsíční limit preskribovaného léčebného konopí byl tedy z naprosto nedostačujících 30 gramů zvýšen na 180 gramů, z vyhlášky bylo vyňato nesmyslné a nikdy nevysvětlené omezení preskripce pro interní lékaře (původně "jen pro hospitalizované pacienty", zatímco ostatní odbornosti mohly indikovat a předepisovat pro ambulanty i hospitalizované), byl rozšířen seznam odborností, oprávněných léčebné konopí předepisovat, a upřesněny byly i technické parametry a laboratorní požadavky. Tak se vyhláška dostala konečně do souladu se zákonem, jenž má naplňovat, a nikoliv do přímého rozporu s jeho literou i duchem, jak tomu bylo doposud.

Z připomínek ze strany pacientů a odborné obce tak nakonec nebylo ve vyhlášce zohledněn jen návrh na zrušení omezení preskripce pouze na pacienty starší 18 let, a to především s ohledem na jednoznačnš negativní názor příslušných odborných společností ČLS JEP. Toto omezení, k němuž není v příslušném zákoně (č. 50/2013) zákonné mocnění, tedy i nadále platí poté, co je posvětila mj. Legislativní rada vlády.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odborná, pacientská i laická veřejnost pevně věří, že moderní, na EBM založená vyhláška pomůže odblokovat dosud jen velmi pomalu se rozvíjející léčbu s využitím léčebného konopí a přípravků z něj, a usnadní rovněž cestu k zavedení úhrady lege artis idikovaného a předepisovaného léčebného konopí tak, aby bylo přístupné nejen legálně, ale i ekonomicky právě těm, kteří je potřebují nejvíce.