Starší publikace ve fulltextech

Older papers - full texts

Racionální protidrogová politika [Rationale Drug Policy]
Drogová epidemiologie [Drug epidemiology]
 
 
 
 

Zabransky, T., Langer, I., Mravcik, V., & Gronsky, L. (1997). Racionální protidrogová politika [Rationale Drug Policy]. Olomouc: Votobia.

Odborný racionální pohled na drogovou problematiku 4 lékařů a jednoho politika: jaké negativní jevy s sebou přináší,jaké možnosti řešení se nabízejí. Represe nesmí zůstat jedinou cestou.

 

 

[CZECH ONLY]

Zábranský, T. (2003). Drogová Epidemiologie [Drug Epidemiology] (1st ed.). Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého [Palacky´s University Press].

 

Tato kniha byla napsána jako reakce na potřebu stručně metodicky zpracovat pro vysokoškolskou výuku obor v českém

prostředí poměrně mladý – jakkoliv jsou patologický stav a chování, jímž se drogová epidemiologie zabývá, podle všeho staré jako lidstvo samo.

 

[CZECH ONLY]

Bezpečnost především [Safety first]
More to come...

Marsha Rosenbaum (2007): Bezpečnost především - realistický přístup k dospívajícím a drogám [Safety First: A Reality-Based Approach to Teens and Drugs]. Praha: Magistrát hl. m. Prahy.

Český překlad publikace, jejíž název hovoří za vše. I po letech, které od vydání publikace uplynuly, jde o základní "příručku," jíž by si měl rodič nastávajícího adolescenta přečíst, chce-li jej ubránit nebezpečím psychotropních látek, s nimiž se dítě v tomto věku nevyhnutelně setká.

 

 

Originál a další jazykové verze naleznete na www.safety1st.org.